System Kotwa SSN – jest przeznaczony do rozwiązywania problemu kotwienia w budownictwie monolityczny, w sposób automatyczny. System jest udostępniany w technologii SaaS.

1) System pozwala w intuicyjny sposób zdefiniować parametry wejściowe konstrukcji:
              - typ elementu/słupa/
              - geometrię słupa
              - geometrię płyty
              - obciążenia

 

2) Po zdefiniowaniu konstrukcji następuję proces obliczania konstrukcji. Proces bazuje na algorytmie optymalizacji i instalacji kotew w budownictwie monolitycznym przy użyciu metod „machine learning”.

System automatycznie:
·        Dopasuje optymalnie rozmieszczenie trzpieni
·        Wybierze optymalne trzpienie
·        Zoptymalizuje parametry materiałów i płyty w stosunku do wyjściowych
 
Obliczenia kończą się wizualzacją graficzna, o rozmieszczeniu trzpieni zarówno w trybie 2D jak i w 3D.
 


  3) Ostatni krok to generowanie raportu z obliczeń.
 


 
 W sprawie indywidulanej oferty prosze o kontakt indywidualny. Dane kontakowe są umieszczone w zakładce kontakt.