Oferta na moduł Kotwa SSN


Firma Idealogic Sp. z o.o. ofertuje rozwiązanie inforamtyczne polegające na udostępnienie modułu Kotwa SSN w celu jego integracji z innymi produktami.

Firmy zainteresowane integracją zapraszamy do kontaktu w celu określenia warunków wdrożenia i integracji. Na tej podstawie zostanie wykonana wycena procesu integracji wraz z indywidualnym wdrożeniem.