Zarządzanie projektami

W naszej firmie w jego skład wchodzi każdy pracownik. Każdy jest swoim własnym managerem.
Nie mamy jednej osoby odpowiedzialnej za wszystkie projekty, lecz stawiamy na samodzielność naszych specjalistów.


Powierzając każdemu z naszych pracowników jego zakres obowiązków, uczymy ich bycia bardziej zorganizowanymi i ambitnymi.
Jesteśmy zdania, że inaczej podchodzi się do swojej pracy kiedy jest się jedyną osobą odpowiedzialną za dany projekt. Jest to jednocześnie bardzo wygodne dla naszych Klientów, ponieważ mają oni możliwość kontaktować się bezpośrednio z wykonawcą a nie z osobą trzecią.
Każdy Klient może mieć zatem pewność, że jego projekt był bardzo starannie opracowany i przygotowany.