Dotacje Unijne
 
  

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo
Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0276/16-00
Tytuł projektu: Nowatorskie zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w oprogramowaniu wykorzystującym metodę elementów skończonych, przeznaczonym do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich w budownictwie.

Wartość projektu:              2 437 103,00 zł
Wartość dofinansowania:   1 674 946,30 zł
Okres realizacji projektu:   od 2017-01-02 do 2019-03-31