Dotacje Unijne

Dotacje unijne

Tytuł projektu: Opracowanie systemu do tworzenia/generowania optymalnych konstrukcji ramowych 3D wraz z systemem mocowań przy wykorzystania uczeniu maszynowego uwzględniając analizę statyki pełnego rozwiązania

Cel projektu: Celem projektu jest realizacja usługi badawczej, mająca na celu opracowanie systemu do tworzenia/generowania optymalnych konstrukcji ramowych 3D wraz z systemem mocowań przy wykorzystania uczeniu maszynowego uwzględniając analizę statyki pełnego rozwiązania.

Beneficjent: IDEALOGIC SP. z o.o.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 400 000,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 340 000,00 zł.

Dotacje unijne

Tytuł projektu: Zakup oprogramowania pt. "Platforma do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w ramach analizy danych i ich obróbki w procesie uczenia maszynowego przystosowana do rozwiązywania problemów inżynieryjnych"

Cel projektu: Celem projektu jest zakup i wdrożenia oprogramowania w postaci platformy do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w ramach analizy danych i ich obróbki w procesie uczenia maszynowego przystosowana do rozwiązywania problemów inżynieryjnych..

Beneficjent: IDEALOGIC SP. z o.o.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 540 000,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 378 000,00 zł.